25-09-2018
Werknemer heeft een vordering ingesteld terzake van vergoedingen en toeslagen op grond van de InRetail Cao (Cao Fashion, Sport, Lifestyle). Hij stelt daartoe dat weliswaar als oproepkracht heeft gewerkt, maar dat hij vanaf 2012 op vaste dagen volgens een vast rooster en daarmee vrijwel voltijds en structureel is ingezet, zodat hij niet anders beloond mag worden dan de fulltimers in vaste dienst.

Het verweer van zijn werkgever Herenmodezaak Tip de Bruin luidt dat sprake was van all-in loon. De werkgever heeft het personeel in twee categorieën heeft verdeeld, te weten de oproepkrachten (veelal studenten) en een vaste groep fulltimers in vaste dienst. Het verschil tussen die twee is gelegen in de verplichting van de vaste krachten om volgens een vast rooster te werken, welke verplichting de oproepkrachten niet hebben. De oproepkrachten ontvangen een ‘all-in’ salaris, bij de vaste krachten is dit niet zo.

Dit verweer wordt niet gehonoreerd door de kantonrechter Amsterdam. Er was geen sprake van compensatie door een andere arbeidsvoorwaarde, zoals is voorgeschreven in artikel 4 van de Cao. Ook bleek uit de loonstroken niet welk deel van de betaling gold als loon, als vakantietoeslag danwel als betaling voor vakantiedagen. Op grond van vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (16 maart 2006, JAR 2006, 84 (Robinson-Steele)geldt echter voor het loon over de vakantiedagen dat een all-in loon slechts dan is toegestaan, wanneer op de specificaties duidelijk is vermeld welk deel van de betaling loon, welk deel vakantietoeslag en welk deel betaling voor vakantiedagen betreft. Aan deze eis voldoen de loonstroken die Tip de Bruin aan de werknemer verstrekte niet. Dit alles leidt ertoe dat de vordering van de werknemer terzake all-in loon wordt toegewezen

Kantonrechter Amsterdam 26-06-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5749, Zaaknummer 6263901 (Werknemer/Tip de Bruin BV).
Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. dr. Esther Koot-van der Putte, eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding (www.cao-recht.nl).